Overflatekompetanse i kombinasjon med tilkomsteknikk.