Vedlikehold på Hardangerbroen

Tilkomstteknikk på Hardangerbroen.

2016 fikk vi i oppdrag av MT Højgard om å bistå med vår klatrekompetanse på Hardangerbroen. NOG bisto med personell utstyr og overflate kompetanse.