Hengestillas til kraftleverandør. NOG utfører og leverer alt av komplekse stillasinstallasjoner.