Høyskolen i Volda – Berte Kanutte

NOG ble valgt til å levere stillas for utbedringer av Høyskolen i Volda.

NOG har levert alt av fasadestillaser samt lastetårn og trappetårn.