Norwegian Group (NOG) har gjennomført NDT inspeksjon av boreutstyr for en av våre kunder.

NDT inspeksjon er viktig for sikkerhet med hensyn til installasjoner, personell og miljø.