Stillas for vedlikehold og montering av beslag. Jobben ble utført ved at stillaset ble fraktet opp med gondolbanen

Jobben ble utført for og i samarbeid med Langvas