Norwegian Group (NOG) har levert stillas for vedlikehold og montering av beslag for Loen Skylift. Jobben ble utført ved at stillaset ble fraktet opp med gondolbanen

Jobben ble utført for og i samarbeid med Langvas.