Norwegian Group (NOG) ble valgt til å levere stillas for utbedringer av Høyskolen i Volda

NOG har levert alt av fasadestillaser samt lastetårn og trappetårn.