NOG har utført flere prosjekter offshore hvor vi har kombinert NDT kompetanse med lasttestkompetanse

Denne jobben er utført for Enhanced Drilling ute på Leiv Eiriksson