NOG har utført flere prosjekter hvor vi har kombinert NDT- og lasttesting-kompetanse.

Denne jobben er utført for Enhanced Drilling ute på Leiv Eiriksson.