Eksperter på arbeid i høyden og tilkomstteknikk, og har basert vår kjernekompetanse på dette. Stillasavdelingen ligger i Solavågen (Eidsnes) rett utenfor Ålesund hvor vi har rundt 25 000 m2 av tilgjengelig stillas. Vi tilbyr utleie av stillastilhengere, rammestillas, hakistillas, montering/demontering av enkle og komplekse typer stillas til et bredt geografisk område. Vi har 13 høyt kvalifiserte og godt erfarne stillasbyggere med fokus på sikkerhet og effektivitet.

For mer informasjon om våre stillastjenester, vennligst kontakt vår avdelingsleder Torbjørn Vartdal tlf +47 469 77 808

For store og / eller komplekse prosjekter, kan en kombinasjon av stillas og tilkomstteknikk være en gunstig løsning.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt!