Norwegian Group AS (NOG) ble etablert tilbake i 2002, da gjennom det som tidligere het Johansen Stillas. Kjernevirksomhet har fra den spede begynnelse alltid vært arbeid i høyden ved hjelp av stillas og tilkomstteknikk. Fra rundt 10 ansatte i starten har vi vokst til et selskap med rundt 40 operatører innen Stillas, Vedlikehold & Modifikasjon, NDT-Inspeksjon og tilkomstteknikk.

Hovedtyngden av våre oppdrag både nasjonalt og internasjonalt blir styrt fra selskapets hovedkontor i Volda på Sunnmøreog fra Solavågen. Våre stillastjenester blir driftet fra og har sine kontorer i Solavågen (Eidsnes) rett utenfor Ålesund.

NOG har høyt fokus på sikkerhet, kvalitet og miljø.

NOG har spesialisert seg på stillastjenester samt multidisiplintjenester, der det grunnleggende elementet er tilkomstteknikk. Ofte kombinert med mekaniske tjenester, bredt spekter innen inspeksjon og sertifiserte sveisere.