Bemanning

Vi vil sende de beste til hver jobb basert på erfaring og kompetanse. Vi tror på at unge og ivrige må få muligheten til å utvikle seg, og vi vil til enhver tid ha ansatte i alle kompetansegrupper. Noen er selvstendige mens andre må fortsatt jobbe i lag. Multi-arbeidere med flere kompetanser for å få enda mer produktivitet er vi eksperter på. Våre konsulenter vil finne ut i samarbeid med kunden hvem som passer best til ditt prosjekt.

Ledende personell:

Vi har ansatte med kompetanse og erfaring til å lede andre. De er fag-arbeidere med dokumentert erfaring innenfor ledelse i industrien. Sammen finner vi rett person til din jobb. Vi kan tilby:

  • Formenn ISO fag
  • QC
  • FROSIO inspektører

Ingeniører:
Våre felt-ingeniører har høyere utdanning og videre kompetanse innenfor sitt felt. De har erfaring fra norsk industri, er strukturerte og mål-orienterte mot prosjektet og kundens behov.

ISO fag

Vedlikehold på alle typer installasjoner on- og offshore trenger mannskap innenfor isolasjon, stillas, overflatearbeid og relaterte spesial-disipliner.

Vi har profesjonelle ISO-arbeidere til små og store oppdrag.

Stillas: Våre stillasbyggere er de beste på sitt felt, og har erfaring i både fasade, henge- og industri-stillas.

Habitat: Driftere og byggere innenfor Habitat. Kvalifiserte og dokumenterte ansatte, vanligvis i kombinasjon med stillas.

Overflatebehandling: Overflate arbeidere med kvalifikasjoner innenfor industrimaling, sandblåsing, brannbeskyttelse (chartek), epoksy, UHT ++ . Alle våre ansatte har fagbrev innenfor feltet eller site-test ihht Norsok 501.

Isolasjon: Våre isolatører er kvalifiserte ihht Norsok 4001 eller norsk fagbrev. De innehar også kompetanse innenfor HVAC, asbest, sying av isolasjonsputer for å nevne noe.

Innreder:  Våre ansatte som jobber med innredning er alle faglærte innenfor tømrerfaget. Ofte i kombinasjon med stillas.

Sorte Fag

Våre ansatte er kvalifisert innenfor fagområdene elektro, sveis, plate, rør og mekaniske fag. Alle innehar fagbrev innenfor sin disiplin,

og flere er multidisiplinerte som gjør de attraktive på markedet. Vi har ansatte tilgjengelig for lengre og kortere oppdrag, både on- og offshore.

De har erfaring innenfor flyterigger, faste installasjoner offshore og landbaserte verft.