Vedlikehold & Modifikasjon

Vi er spesialister på arbeid i høyden og tilkomstteknikk. Alle våre medarbeidere er sertifiserte tilkomstteknikere, arbeid i høyden og tilkomstteknikk er vår kjernevirksomhet og kjernekompetanse.  Tilkomstteknikk er en svært fleksibel og kostnadseffektiv måte å jobbe på. Der man tradisjonelt bruker stillas kan vi utføre jobben ved bruk av tilkomstteknikk, eller en kombinasjon av begge.

Tilkomstteknikk

Tilkomstteknikk effektiviserer arbeidsprosessen, tid og kostnader er dermed spart. Mange jobber vil ofte være ferdig utført innen den tiden man tradisjonelt bruker på å sette opp et stillas.

Vi er sertifisert i henhold til NS9600-5:2020 som utførende virksomhet. Vi benytter høyt kvalifiserte sikringsledere som utelukkende jobber med å ivareta sikkerheten for våre operatører. Flere av våre medarbeidere er også sertifiserte innen IRATA – den internasjonale organisasjonen for tilkomstteknikk – dette gir større fleksibilitet i prosjekter hvor IRATA standarden er et krav.

Flerfaglig lagsammensetning

Vår erfaring gjennom 20 år er å kombinere flerfaglige medarbeidere i de samme tilkomstteknikklagene, dette har store positive synergier for våre kunder og prosjekter. Våre tilkomstteknikklag settes ofte sammen med en variasjon av følgende:

  • Riggere
  • Mekanikere
  • Elektrikere
  • Inspektører (NDT, FG/DROPS, Korrosjon, Tilstand)
  • Sveisere
  • Rørleggere
  • ISO
  • FROSIO

For mer informasjon, ta gjerne kontakt!