Inspeksjon

NOG Access leverer et bredt spekter av inspeksjonstjenester i kombinasjon med tilkomstteknikk. NDT, FG/DROPS, sveiseinspeksjon, tilstandskontroll, korrosjonsinspeksjon for å nevne noen.

NDT inspeksjon

NDT (Non-Destructive Testing) benyttes til å kontrollere utstyr og kritiske komponenter med ulike testmetoder, uten at egenskapene til objektet blir påvirket. Valg av riktig metode og teknikk er essensielt for NDT-arbeidet. NDT er en kostnads- og tidsbesparende metode som kan registrere feil og svakheter før ting går galt. Én kan dermed unngå kostbar nedetid på viktige maskiner.

FG/DROPS

Fallende gjenstandsinspeksjoner er et av de viktigste verktøyene produksjon- og boreinstallasjoner bruker for å redusere risikoen for arbeidstakerne på installasjoner. NOG Access leverer tjenester, alt fra planlegging, inspeksjon og rapportering.

Sveiseinspeksjon

Alle våre sveiseinspektører er sertifisere til NS-477 eller gjennom internasjonale ordninger slik som IWI.

Tilstand- og korrosjonsinspeksjon

Vi benytter tradisjonelle inspeksjonsmetoder for å identifisere godsreduksjon som følge av forskjellige typer korrosjon, samt gjør tilstandskontroller av struktur og utstyr i våre prosjekter.

 

For mer informasjon, ta gjerne kontakt!