Stillingens ansvarsområde og arbeidsoppgaver:

 • NDT-Inspeksjon
 • Være faglig støttespiller og ressursperson for våre kunder, samt internt i avdelingen
 • Produsere tekniske rapporter, og rapportere inspeksjonsresultat
 • Gjennomgå, evaluere og dokumentere resultater
 • Utarbeide arbeidsprosedyrer

Ønsket erfaring / utdannelse:

 • Formell utdannelse på teknisk fagskole-nivå
 • EN ISO 9712 Nordtest eller PCN minimum nivå II innen en eller flere av følgende disipliner: UT, RT, MT, PT og/eller ET
 • Personell med RT sertifikat må i tillegg være strålevernautorisert
 • Ønskelig NS-415 eller dokumentert erfaring med utførelse av Driftsinspeksjon / Visuell inspeksjon
 • Ønskelig med fagbrev, helst innen Plate / Sveis / NDT
 • Tilkomstteknikk (TT) sertifisering på nivå 1/2, eller ønske/være villig til å kvalifisere seg innen TT
 • Datakunnskap, kjennskap til de mest benyttede programmer som MS Office, SAP etc.
 • Kunne lese og forstå konstruksjonstegninger og isometriske tegninger
 • Kunne formidle inspeksjonsresultater effektivt på data og i form av skriftlige rapporter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige-/lederegenskaper:

 • Sikkerhetsbevisst. Har fokus på og tar seg tid til å utføre arbeider på en sikker måte som ivaretar medarbeidere og miljø
 • Gode evner til å kommunisere og jobbe i integrerte team. Søker aktivt mangfold av personer på tvers av organisasjonen for å oppnå felles mål
 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Være initiativrik, ansvarsbevisst, nøyaktig og kunne jobbe selvstendig
 • Tar eierskap til handlinger og overholder forpliktelser
 • Ordenssans
 • Kunne arbeide skift, dag/natt
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Systematisk
 • Analytisk
 • Faglig/teknisk orientert med gode praktiske ferdigheter
 • Interesse for faglig utvikling

 

Vi kan tilby varierte, selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og uformelt miljø.

For å bli vurdert kreves innlevering/opplasting av vitnemål og relevante attester.

Vennligst send din CV og søknadstekst som ett dokument, og ettersend eventuelle vitnemål og relevante kurs/sertifikater til jc@nog.no