Vi ser etter deg som er norsktalende og pålitelig, fleksibel og komfortabel med hardt fysisk arbeid! Du ønsker å teste ut eventyret offshore, og har gode fagkunnskaper.

Krav er at du har fagbrev eller kurs innenfor stillas, isolasjon, eller overflatearbeid.

VI TILBYR

  • Arbeid offshore mellom april-september
  • Full fleksibilitet når det kommer til mengde arbeid
  • Bistand med alle kurs som skal til for å reise offshore
  • Spennende og godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter tariff eller høyere
  • Mulighet for 100% stilling i fremtiden

Vi i NOG People ser deg. Vi bryr oss om våre ansatte, og setter deg som første prioritet.

 

Kontakt

Mari Strøm Larsen
DAGLIG LEDER