POSTADRESSE

Norwegian Group AS
PB 84, N-6101 Volda Norge

BESØKSADRESSE

Hamnegata 21B, 6100 Volda

BESØKSADRESSE STILLAS

Rabbeneset 1, 6037 Eidsnes

BESØKSADRESSE OFFSHORE WAREHOUSE

Ytrehovdevegen 77, 6160 Hovdebygda