Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

 

HMS

Alle ansatte i Norwegian Group har sikkerhet som hovedfokus og vår visjon er 0 skader på personell, miljø og materiell. God planlegging, kontinuerlig risikovurdering og tett kommunikasjon mellom planlegging og utførelse er nøkkelord for ivaretagelse av helse og sikkerhet.

Vår HMS-politikk

Kvalitet

Vi jobber kontinuerlig for å forbedre våre leveranser. Vi ønsker at våre kunder velger oss som leverandør basert på sikre og gode leveranser, kvalitet i alle ledd og god samhandling.

Vår kvalitetspolitikk

Miljø

Vi ønsker å bidra i arbeidet med å sikre fremtidige generasjoners muligheter, og jobber kontinuerlig for å forbedre våre miljøprestasjoner. Våre videre satsingsområder vil ha en klar dreiing mot grønnere og mer miljøvennlige løsninger.

Vår miljøpolitikk

Vårt samfunnsansvar

Norwegian Group tar sitt samfunnsansvar alvorlig og bidrar bl.a gjennom å støtte lokale tiltak innen kultur og barneidrett og fokus på å velge lokale leverandører for å komme vårt lokalsamfunn til gode.

Vårt samfunnsansvar

Våre sertifiseringer og godkjenninger