FUSJON MELLOM NORWEGIAN GROUP OG MOST SOLUTIONS

Fusjon (merger) mellom Norwegian Group og Most Solutions

MOST Solutions fra Kristiansund fusjonerte 1.februar 2015 med Norwegian Group i Volda. Norwegian Group er allerede godt etablert innen Tilkomstteknikk, NDT og Stillas. Med denne fusjonen har selskapet nå betydelig økt kompetanse innen integritetstjenester, prosjektstyring og inspeksjon av løst og fast boreutstyr.

MOST Solutions

MOST Solutions er et ungt selskap som ble opprettet 12. desember 2013, med spesialkompetanse innen inspeksjon av boreutstyr. Gründere av selskapet var Morten Borøchstein og Stuart Mackle, med Marit Grønseth som daglig leder. Etter fusjonen er de i dag en del av administrasjonen og det operasjonelle i Norwegian Group.

Daglig leder i Norwegian Group, Per-Bjarne Skarstein, forteller at fusjonen mellom selskapene er av stor betydning for fremtidige prosjekter. En rekke gode kvalifikasjoner og årevis med erfaring er implementert og gjør selskapets posisjon i markedet sterkere enn noen gang.

Mot strømmen

Norwegian Group har jevnt med oppdrag og mange baller i luften. Selskapet er en av få i dette markedet som verken har permittert eller sagt opp ansatte.

– Økonomien i selskapet er stabil og dette gir trygghet for våre kunder. Med denne fusjonen satser og vokser selskapet til tross for en generell nedgang i markedet. Vår strategi om å levere høykompetent personell innen inspeksjon, vedlikehold og modifikasjon, har vist seg å være en suksessfaktor så langt. Disse suksessfaktorene videreføres inn i de produktene vi har i forbindelse med teknisk sikkerhet til riggmarkedet. Vårt bidrag til nedgangen i markedet er at vi skal fortsette å levere våre tjenester til en behagelig pris uten at det går på bekostning av sikkerhet og kvalitet, forteller Skarstein.

I følge Stuart Mackle og Morten Borøchstein kan Norwegian Group nå tilby sine kunder spisskompetanse innen bore- og subseautstyrs inspeksjoner, periodisk kontroll av løfteinrentninger og utstyr samt økt kompetanse og erfaring innen NDT (Non-Destructive Testing).

– Vi sjekker alt av utstyr som går fra toppen av boretårnet og ned til havbunnen, samt utstyr som brukes ned i borehullet, sier Mackle.

Norwegian Group kan nå skilte med høy kompetanse innen BHA inspeksjoner (Bottom Hole Assembly), ved bruk av NS2 sertifisert personell.

– Denne fusjonen har åpnet for nye muligheter, og det jobbes stadig med å videreutvikle våre produkter og tjenester for å tilby våre samarbeidspartnere et spesialtilpasset produkt, sier hovedaksjonær Kay Ove Johansen.

REKORDKONTRAKT FOR NORWEGIAN GROUP

Norwegian Group får rekordkontrakt (record contract) med Dolphin Drilling

Multidisiplin-selskapet Norwegian Group fra Volda på Sunnmøre har inngått rekordkontrakt med drilling-selskapet Dolphin Drilling. Avtalen har en betydelig verdi for Norwegian Group. Nå starter arbeidet med å få tak i mer arbeidskraft.

Kontrakten strekker seg over tre år, og Norwegian Group skal levere tjenester innen tilkomstteknikk, stillas, NDT, maling og isolering til tre av riggene til Dolphin Drilling, Borgland Dolphin, Bredford Dolphin og Bideford Dolphin. Norwegian Group sitt mål er å utvide kontrakten til også å gjelde dei resterende åtte riggene som Dolphin Drilling har på internasjonal sokkel. Norwegian Group vant kontrakten i konkurranse med åtte andre selskap.

– Dette er et bevis på at vår strategi for å bli totalleverandør innen multidisiplin-markedet har lykkes. Vi har arbeidet målrettet for å nå dagens posisjon. Dette vil stille større krav til vår organisasjon, både i forhold til prosjektering og selve gjennomføringen av prosjektet, forklarer hovedaksjonær Kay-Ove Johansen i Norwegian Group.

Største enkeltkontrakt, flere ansatte

Kontrakten har altså en betydelig verdi for Volda-selskapet og skulle NOG bli tildelt kontrakten for dem 8 andre riggene, er det snakk om enda større summer. Dette er en rekordkontrakt, og den største enkeltkontrakten Norwegian Group har signert.

– Avtalen gjør at vi må ha stort rekrutteringsfokus de neste månedene. Vi må tilsette fleire folk både innenfor operatørsegmentet og lokalt i administrasjonen. Vi vil derfor starte arbeidet med å få tak i nok arbeidskraft med en gang, informerer Johansen.

Cato Erikstad Gundersen, procurment and logistic manager i Dolphin Drilling, forteller at det er flere grunner til at de har valgt Volda-selskapet:

– Vi opplever Norwegian Group som fleksible, noe som er viktig for oss i forhold til utfordringer i sengekapasiteten på riggene. At de leverer gode tjenester og har gode referanser, var selvsagt også avgjørende, sier Gundersen.

Norwegian Group har valgt NSE-gruppen som underleverandør når det kommer til spesialkompetanse innen fagfelt i kontrakten de ønsker å delegere.