AAK Energy

TjenesterLedige stillingerKontakt

Olje og Gass

Leveranser av spesialisttjenester i hele livssyklusen til olje & gass og verftsindustrien. Fra nybygg til installasjonoffshore til produksjon på land og decom. 

Les mer

Vind og Vannkraft (Fornybar Energi)

AAK Energy har lang og god erfaring i både vedlikehold og inspeksjon av vindmøller og vannkraftanlegg, dette gjør at vi kan utføre arbeidet både raskt og effektivt.

Les mer

Fallende Gjenstand Inspeksjoner og Sakkyndig Kontroll

Fallende gjenstander er et stort problem på alle arbeidsplasser, og vi tilbyr veiledning og inspeksjoner for å utbedre og forbedre disse samt sakkyndige kontroller.

Les mer

Tilkomstteknikk og Utførende Fag

AAK Energy var med å utvikle tilkomstteknikk på slutten av 1980-tallet, og utdannet de første norske tilkomstteknikere som arbeidet på norsk sokkel. Vår lange erfaring i feltet gjør at vi kan utvikle stadig nye hjelpemidler for å sikre trygge og kostnadseffektive adkomstmetoder. Vi har en rekke metoder for effektiv og sikker tilkomst, som gir oss økt effektivitet og presisjon.

Les mer

Ledige stillinger

Vi har for tiden disse ledige stillingene
Kontakt oss
Sigrunn Monsen
Daglig leder
+47 996 42 528
sigrunn.monsen@nog.no
Lodve Tveiten
Senior Ingeniør, Prosjektleder
+47 402 19 228
lodve.tveiten@nog.no
Sindre Kavli
Leder- lager og logistikk
+47 950 40 145
sindre.kavli@nog.no
Bjarte Bø
Senior Ingeniør, Prosjektleder, Fagansvarlig TT, Faglig leder sakkyndig virksomhet
+47 452 64 210
bjarte.bo@nog.no
Merethe Bruvik
Personellkoordinator
+47 979 84 265
merethe.bruvik@nog.no
Kari Hope
Lønn – og regnskapsansvarlig
+47 971 64 130
kari.hope@endur.no